No menu assigned!

Selskapsrett

Stiftelse av ulike selskap gjøres i dag raskt og enkelt ved elektronisk registering av samordnet registermelding. Ved stiftelse av aksjeselskap må det opprettes stiftelsesdokumenter som blant annet definerer aksjonærer, antall aksjer, aksjenes pålydende og fordeling av roller. Videre må selskapet utarbeide vedtekter. Aksjekapitalen må være minimum NOK 30 000. (2018) Aksjekapitalen må bekreftes innbetalt av finansinstitusjon eller revisor. I tillegg må det innhentes villighetserklæring fra revisor dersom selskapet skal ha, eller har krav om revisor.

Foruten stiftelse av selskap bistår vi også våre klienter med selskapsrettslig rådgivning og utarbeidelse av selskapsrettslige avtaler.

Oslo Legal tilbyr juridisk bistand innen:

  • Valg av selskapsform
  • Stiftelse av selskap
  • Selskapsendringer
  • Aksjonæravtaler
  • Styreansvar
  • Avtaler om kjøp av selskap
  • Avtaler om kjøp av virksomhet
  • Avtale om kjøp av eiendeler

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.