No menu assigned!

Kjøpsrett

Kjøpsrett favner et bredt spekter av ulike kjøp. For bedrifter omfatter dette ofte oppkjøp av andre selskaper, kjøp av varelager, kjøp av innmat, kjøp av eiendom, mv. Det er ofte hensiktsmessig å innhente juridisk bistand i en tidlig fase, slik at valg og utforming av kontrakt optimaliseres.

Oslo Legal bistår særlig med:

  • Utforming av bud
  • Oppkjøp av selskaper, herunder bistand ved utforming av kjøpekontrakt og øvrige dokumenter
  • Kjøpekontrakt for innmat, varelager, mv
  • Intensjonsavtaler
  • Prosess og tvisteløsning

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.