No menu assigned!

Guro Tuv

Advokat

97 56 65 14

tuv@tdlegal.no

Foto: Solveig Selj

Guro er spesialisert innen eiendomsutvikling, boligrett og prosess i tilknytning til utbyggingsprosjekter, og bistår eiendomsutviklere og entreprenører. Guro har de siste årene vært involvert i flere store utbyggingsprosjekter.

Guro har bred erfaring med organisering av større utviklingsprosjekter, herunder salg/markedsføring, seksjonering og tinglysning. Hun arbeider særlig med tingsrettslige og obligasjonsrettslige problemstillinger knyttet til eiendomstvister, eiendomstransaksjoner og leie/utleie av næringseiendom.

Guro har erfaring med

• eiendomsutvikling
• organisering av boligprosjekter
• garasjeanlegg
• eierseksjonssameier og borettslag
• husleierett
• naborettslige problemstillinger
• plan og bygningsrett
• dokumentavgift og tinglysing
• utarbeidelse og tolkning av kontrakter, salgsprospekter og vedtekter
• prosedyre og annen tvisteløsning

Erfaring og utdanning

2018 Advokatfirmaet TD Legal AS

2008 Advokat Einar Edin AS

2010 Master i rettsvitenskap – UIO (2010)

Masteravhandling: «Opphavsrett og medvirkningsansvar – en fremstilling av internettjenesteleverandørs eventuelle plikt til å bringe krenkelser mot opphavsretten til opphør ved å blokkere nettsider.»

2006 Årsenhet i psykologi – UIO