No menu assigned!

Sameierett

Når to eller flere (personer, selskaper eller andre sammen-slutninger) eier noe sammen, foreligger et sameie. Et sameie kan stiftes på ulike måter, for eksempel ved arv, men det vanligste er at et sameie stiftes ved avtale. Ofte stiftes sameier uten at det etableres en særskilt sameieravtale, eventuelt vedtekter, som regulerer selve sameieforholdet. Dette kan by på utfordringer, særlig dersom det oppstår uenighet mellom sameierne om hvordan sameietingen skal brukes, om vedlikehold og påkostninger, salg av ideell andel, mv. I ytterste konsekvens kan dette innebære krav om utløsning, eller oppløsning og påfølgende deling eller tvangssalg av sameietingen.

Oslo Legal bistår med utforming av sameieravtale, vedtekter, rådgivning vedrørende sameiernes bruksrett, krav om utløsning eller oppløsning, mv.

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.