No menu assigned!

Om Oslo Legal

Litt annerledes.

Mennesker er forskjellige, det er også advokater – og advokatfirmaer. I Oslo Legal liker vi å omgås folk ansikt til ansikt. Å skape verdier for deg og ditt selskap stiller krav til oss – våre klienter skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak. Vi mener dette gjør Oslo Legal godt rustet til å bistå våre oppdragsgivere. Vi er opptatt av å forstå våre klienters behov, og er bevisste på at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå målet. Vi må kunne sette oss inn i din situasjon og se på lovgivningen gjennom ditt og ditt selskaps perspektiv. Vårt ønske er å være en langsiktig samarbeidspartner med inngående kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje. Vi motiveres av å være med på å skape synlige resultater sammen med våre klienter.

I Oslo Legal har vi det gøy på jobben, og vi jobber sammen med deg og ditt selskap som et lag. Våre klienter bruker Oslo Legal både som juridisk rådgiver og som kommersiell sparringpartner. Ved å være fokusert og liten, er vi godt utrustet for å yte handlekraftig bistand med omsorg for kundens interesser. Dette gjør vi best når vi kommer inn på et tidlig tidspunkt i utviklings- og tvistesaker, og vår forretnings- og prismodell er lagt opp etter dette. Slik oppstår de varige relasjonene som skaper merverdier for våre klienter. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Vi fører saker over hele landet, men primært i Oslo-området og i Valdres.

Vi satser på eiendomsrett og tilgrensede fagområder, men det er noen spesialfag vi ikke dekker. Man blir best på det man gjør mest.

OSLO Legal – Et klarere blikk

Foto: Solveig Selj

Foto: Solveig Selj