No menu assigned!

Bygg & entreprise

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.

Oslo Legals advokater har i flere år bistått store og små aktører i bransjen med kontraktsforhandlinger, gjennom byggefasen, honorartvister, ansvarssaker, rettssaker, mv.

Oslo Legal gir juridisk bistand blant annet på følgende områder:

• Rådgivning ved inngåelse av kontrakter
• Utarbeidelse/kvalitetssikring av kontrakter
• Rådgivning i byggefasen
• Håndtering av endringer
• Krav på vederlagsjustering/fristforlengelse som følge av byggherreforhold
• Sluttoppgjør
• Forhandlinger og tvisteløsning

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.