No menu assigned!

Transaksjoner

Erverv av eiendom eller eiendomsselskap fordrer ofte juridisk bistand i ulike faser. Særlig gjelder dette forut for kjøp, eksempelvis vurdering av juridiske komplikasjoner knyttet til tomt, bistand ved utarbeidelse av bud, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av due diligence, mv. Våre klienter bruker Oslo Legal både som juridisk rådgiver og som kommersiell sparringspartner. Dette gjør vi best når vi kommer inn på et tidlig tidspunkt i prosessen.

Oslo Legal bistår med:

• Innledende vurdering av juridiske komplikasjoner knyttet til tomt/selskap
• Bistand ved utarbeidelse bud
• Juridisk rådgiving, forhandlinger, tilrettelegging og utarbeidelse av kontrakter ved salg av eiendom eller eiendomsselskaper
• Juridisk due diligence
• Prosess og tvisteløsning

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.