No menu assigned!

Pengekravsrett

De fleste pengekrav oppstår utenfor pengekravsretten, dvs. de har grunnlag i en avtale, typisk ved kjøp og salg av varer og tjenester. Et pengekrav innebærer et krav på betaling av penger. Det er viktig å merke seg at opphavet kan ha betydning for hvilke regler som gjelder for kravet.

Pengeforpliktelser kan innen privatretten deles inn i to hovedgrupper; lånegjeld og vederlagskrav. Det finnes i tillegg til disse to hovedgrupper en rekke andre typer av pengefordringer, slik som erstatningskrav, offentlige krav mv.

Oslo Legal kan bistå for å løse pengekravrettslige spørsmål, herunder spørsmål om samskyld, regress, gjeldsovertakelse, oppgjør av pengekrav, motregning, misligholdsvirkninger, foreldelse, kreditormora mv.

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.