No menu assigned!

Familie & arv

Familieretten omhandler det økonomiske rettsforholdet mellom parter som lever i ekteskap og i samboerforhold. Under ekteskapet er det særlig ekteskapslovens regler om råderetten over eiendeler, samt ansvar for gjeld og gavereglene, som er sentrale. Spørsmål knytter seg ofte til hvem av partene som eier eiendelene, hvem som er ansvarlig innad for gjelden, og hvorvidt de har inngått avtaler om slike formuerettslige spørsmål. Slike formuerettslige spørsmål oppstår også mellom samboere, og har også stor betydning for det økonomiske oppgjøret etter endt samboerforhold. Rettsforholdet mellom barn og foreldre er også en del av familieretten. Det er særlig reglene om foreldreansvar, om hvor barnet skal bo fast etter samlivets opphør og reglene om samværsrett, som kan være gjenstand for tvist etter et samslivsbrudd.

Arveretten omhandler reglene om hva som skal skje med en persons formue og gjeld etter at vedkommende er død. Arveloven bestemmer arverekkefølgen etter avdøde. Dersom man ønsker å fordele arven på annen måte enn det som følger av loven må det opprettes testament. Det er viktig at testamentet følger de strenge formkravene som arveloven oppstiller for å unngå at testamentet blir kjent ugyldig. Dersom man ønsker å opprette testament vil det foreligge begrensninger i hva som kan testamenteres dersom avdøde var gift eller hadde livsarvinger. Dersom avdøde har livsarvinger har disse krav på pliktdelsarv som utgjør 2/3 av avdødes formue. Dersom testator ønsker kan livsarvingenes pliktdelsarv begrenses gjennom testament, likevel slik at den enkelte livsarving har krav på minimum lovbestemt pliktdelsarv oppad begrenset til en million kroner.

Har arvelater ektefelle og livsarvinger, vil lengstlevende ektefelle ha krav på minstearv. Minstearven tilsvarer 1/4 av arvelaters formue, eller minimum 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ektefellens minstearv vil gå foran pliktdelsarven til livsarvingene.

Ved samboerskap arver kun lengstlevende dersom vedkommende har hatt, har, eller venter med barn med avdøde. Samboeren har krav på 4 ganger grunnløpet. Arveretten kan utvides og innskrenkes gjennom testament under visse forutsetninger.

Når det gjelder samboere finnes det ingen samboerlov slik som ekteskapsloven for ektefeller. VI anbefaler at alle samboere inngår samboeravtale. Dette er særlig viktig dersom paret investerer i felles bolig eller andre formuesgoder av verdi.

Oslo Legal bistår særlig med:

• Opprettelse og tinglysing av ektepakt
• Samboeravtaler
• Fremtidsfullmakt
• Testament
• Barnefordelingssaker

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.