No menu assigned!

Oppdragsvilkår og priser

Pris

Ordinær timespris advokat fra kr. 2.000 – 3.000,-.  I tillegg påløper mva med 25 %.

Vi tilbyr også fastpris på enkelte oppdrag etter nærmere avtale.

Oppdragsbekreftelse

Våre vilkår følger av oppdragsbekreftelsen: trykk her

Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven gis enkelte fri rettshjelp dersom vilkårene for dette foreligger. Vi undersøker alltid om våre klienter kan ha rett til fri rettshjelp, og bistår søknad om dette.

Rettshjelpsdekning/forsikring

Advokatfirmaet Oslo Legal AS oppfordrer alle klienter til å undersøke om rettshjelp er dekket av klientens egne forsikringsavtaler. Dersom rettshjelpsdekning innvilges vil normalt forsikringsselskapet dekke store deler av de juridiske kostnadene i saken. Vi søker rettshjelpsdekning på vegne av våre klienter.

Annet

Advokatfirmaet Oslo Legal AS sine advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen, og har tillatelse fra Tilsynsrådet til å drive advokatvirksomhet.