No menu assigned!

Eiendomsutvikling

Hensiktsmessig og framtidsrettet utvikling av eiendommer fordrer ofte bistand fra aktører med forståelse for målet og produktet, med bred erfaring innenfor eiendom. Oslo Legal har erfaring innenfor en rekke ulike rettsdisipliner, eiendomsmegling, mv, og bistår ofte våre kunder med den kommersielle vurderingen før tomteerverv og under bygge- og salgsprosess. Vårt ønske er å være en langsiktig samarbeidspartner med inngående kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje.

Oslo Legal har fokus på tilrettelegging av utviklingsprosjekter – for slik å være med på å skape synlige resultater sammen med våre klienter.

Vi bistår særlig med:

  • Due diligence
  • Transaksjoner – bistand ved kontraktinngåelse på kjøper/selgersiden
  • Seksjonering, sammenføying og deling
  • Avklaring av negative servitutter
  • Oppretting av borettslag
  • Borettslagsfusjon
  • Kontroll av markedsføringsmateriell
  • Tilrettelegging for smidig overlevering til sluttbruker

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.