No menu assigned!

Eierseksjons & borettslagsrett

Eierseksjonsloven og burettslagslova er forbrukerlover som har til hensikt å gi avklaring og veiledning for en rekke spørsmål som kan oppstå etter at sluttbrukerne har overtatt eiendommen. Likevel er det ikke uvanlig at det oppstår tvist mellom sameierne/andelseierne vedrørende tolkning av ulike bestemmelser, etc. Slike situasjoner kan ofte føre til tvist mellom sluttbrukerne og utbygger. God organisering og planlegging i tidlig fase minimerer denne risikoen.

Dersom en bebygd eiendom skal deles opp i flere enheter for sluttbrukersalg må eiendommen seksjoneres, eventuelt må det opprettes et borettslag som blir eier av eiendommen. Oslo Legal har betydelig erfaring med organisering av eiendomsprosjekter.

Oslo Legal bistår særlig med:

  • Seksjonering/reseksjonering (samt deling/sammenføying av fast eiendom)
  • Opprettelse av borettslag, samt deling, sammenføying og oppløsning, endring av antall andeler
  • Utforming/endring av vedtekter
  • Avklaring av sameiernes/andelseiernes innbyrdes rettigheter og forpliktelser
  • Vurdering av styrets og årsmøtets/generalforsamlingens kompetanse i konkrete saker
  • Omdanning av borettslag til eierseksjonssameie
  • Borettslagsfusjon

Klikk her for å komme i kontakt med oss

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.