No menu assigned!

Fortsatt få kvinner i ledende posisjoner

Kun 5 av 50 daglige ledere i de største eiendomsselskapene basert på driftsinntekter i Norge er kvinner. Selv om vi bor i et relativt likestilt land møter man som kvinne fortsatt fordommer, kanskje særlig i mannstunge bransjer.

Klikk her for hele saken