No menu assigned!

Feil at leietaker har krav på å kjøpe leiligheten billig

Foto: Solveig Selj

Leserne får feil inntrykk, mener advokat Guro Tuv om alle Ivar Tollefsen-artiklene.

I den senere tid har det florert av artikler som omtaler Ivar Tollefsens ferd mot rikdom.

I flere artikler, eksempelvis denne, sammenblandes ulike lovregler som dermed gir leserne et inntrykk av at utøvelse av kommunal forkjøpsrett skulle innebære et rettskrav for leietaker til å kjøpe leilighet til 80 prosent av markedsverdi.

Det er ikke tilfellet.

På visse vilkår gir loven kommunen hjemmel til å tre inn i kontrakten med selger, men da til omsetningsverdi, jf. Leiegårdsloven § 2, jf. § 7.

Klikk her for hele saken på hegnar.no