No menu assigned!

Advokatfirmaet

Mennesker er forskjellige, det er også advokater – og advokatfirmaer

Våre klienter skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak. Vi er opptatt av å forstå våre klienters behov, og er bevisste på at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå målet. Vi satser på eiendomsrett og tilgrensede fagområder, men det er noen spesialfag vi ikke dekker. Man blir best på det man gjør mest.

Oslo Legal

Et klarere blikk

Bistand til alle faser i utviklingsprosjekter, prosjektgjennomføring, problemidentifisering og tvist.

Oppnå et konkurransefortrinn ved å identifisere det som virkelig betyr noe. Vårt ønske er å være en langsiktig samarbeidspartner med inngående kunnskap om, og forståelse for, klientens virksomhet og bransje. Vi motiveres av å være med på å skape synlige resultater sammen med våre klienter.

TD Legal
Fyll ut skjemaet

Send oss en melding

    OBS! Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på epost.